BOZP a výroba - využití VR a AR

Icebreakers - VR-prumysl

Virtuální realita pomáhá plant managerům a ředitelům výroby tím, že nechá účastníka „prožít“ silné, nebo stresující situace – tak aby si zapamatoval chyby a nikdy je neopakoval. Rozšířená realita navádí úživatele v technicky náročných situacích, pracovník pracuje rychleji a bez papírového manuálu.

Co vám to přinese?

 • Snížení chybovosti zaměstnanců, v případě nestandardních situací – snížení škod.
 • Striktní dodržování směrnic, díky prožitku v simulátoru.
 • Snížení rizik poškození skutečného stroje – úspora pro firmu.
 • Sníží se prostoje při práci, díky jasným instrukcím pomocí rozšířené reality. Zvýšení efektivity výroby.
 • Účastníci mají možnost trénovat nebezpečné úkony v bezpečném prostředí bez rizika úrazu.
 • Zrychlení výroby díky rozšířené realitě – uživatel nepoužívá papírový manuál, ale vše vidí přímo před očima.
 • I méně odborný uživatel dokáže vysoce odbornoou práci – úspora na lidech.
 • Uživatel může absolvovat trénink krizového rozhodování a tím lépe vyhodnocovat nestandardní situace.
Zakaznicka-spokojenost-icebrakers-2-1024x799
Homepage-ar-servis-stroju-1024x944

Jak to funguje?

 • Zaměstnanec používá VR nebo AR brýle. Tím se plně soustředí na práci.
 • Seznámí se s pracovním prostředím ve 3D.
 • Systém simuluje činnosti, které se má uživatel naučit. Ať už obsluhu stroje, technické náležitosti, bezpečnostní opatření – zkrátka vše, co bude ke své práci potřebovat.
 • VR testuje dovednosti a znalosti pracovníka, úkony opakuje tak dlouho, dokud se je skutečně nenaučí.
 • Simulace může vytvářet naprogramované úkony, které se v realitě těžko zkoušejí nebo trénují.
 • AR zase pomáhá pracovníkovi zpracovávat odbornější úkony, které by jinak dělt nemohl, nebo mohl za použití papírového manuálu nebo pod dohledem.
 • Rozšířená realita slouží i jako dálková pomoc, při servisech v terénu, nebo při vysoce odborné činnosti.
 • VR trénink je vhodný i pro stávající vysoce odborné zaměstnance, aby si v simulaci vyzkoušeli nové, neobvyklé situace k řešení.
Homepage-ar-servis-stroju-1024x944

Na co je možné VR a AR ve výrobě využít?

 • Opakovaný drill a trénink. Virtuální realita se neunaví.
 • Virtuální realita zajistí 100% soustředění uživatele.
 • Ve VR můžeme simulovat nebezpečné, nebo neobvyklé situace.
 • Školený nepotřebuje školitele – vše se naučí samostatně v simulátoru.
 • Uživatel se naučí obsluhovat reálné pracoviště, pomocí simulátoru.
 • Uživatel je vyhodnocován a zkoušen.
 • Pracovník může trénovat krizové situace a krizové myšlení.
 • Virtuální realita je zcela bezpečné prostředí, kde se dá trénovat jakákoliv potřebná činnost.
Homepage_VR_vzdelavani_icebreakers-1024x1016

Kdo již virtuální a rozšířenou realitu využívá?

Rolls Royce

Volkswagen

Linde

Vyplatí se Vám to?

Abyste byli schopni odhadnou, zda je VR a AR to pravé pro vás, je potřeba se zamyslet nad událostmi jako jsou:

Počet poškození a oprav strojů, celkové náklady na servis. Dále množství pracovních úrazů, délka pracovních prostojů a nevyužití strojů a přístrojů v práci. Chyby v krizovém rozhodování, kdy pracovník špatně vyhodnotí problém a díky tomu dojde ke ztrátám.

Pokud srovnáte všechny tyto položky vzhledem k investici do technologie jako je virtuální nebo rozšířená realita, můžete se kvalifikovaně rozhodnout, zda se vám imersivní technologie vyplatí.

VR - virtuální realita
VR virtuální realita inženýr

Zaujaly Vás možnosti virtuální a rozšířené reality? Pak se nám ozvěte a uvidíme co můžeme společně podniknout.