7 klíčových a ultimátních výhod u školení ve virtuální realitě

Virtuální realita má mnoho přínosů, které nemusí být na první pohled zřejmé. Proto ty nejdůležitější z nich uvádíme v tomto článku.

Kdy je vhodné využívat trénink ve virtuální realitě?

Kdy je vhodné využívat trénink ve virtuální realitě?

  • Tam kde opakovaně nabíráme zaměstnance a musíme je pravidelně školit,
  • tam kde chceme šetřit náklady, zvyšovat efektivitu a snižovat chybovost,
  • v nebezpečných provozech,
  • kde je výuka velice drahá například u pilotů,
  • kde nelze danou činnost natrénovat v sídle firmy, například při montážích,
  • kde si nesmíme dovolit chyby.

A teď k výhodám.

Stoprocentní soustředěnost

Vzhledem k tomu, že školení probíhá pomocí virtuálních brýlí, není žák rozptylovat okolním světem. Ať chce nebo nechce, musí se soustředit na to, co vidí v brýlích. Nebude ho tedy nic rozptylovat. Tím se také zvyšuje efektivita celé výuky. A nebude si například hrát s mobilem.

Vyzkoušení si chyb, nehod, krizových situací

Je spousta činnosti, kterým je třeba se vyvarovat, a nejdou vyzkoušet, protože je to nebezpečné. Například by se u toho mohl student poranit, způsobit škody. Takovéto situace si vyzkouší v simulátoru a podvědomě si zapamatuje, že je nesmí dělat. Příklad můžete vidět na následujícím videu z našeho simulátoru.

Dalšími příklady může být třeba evakuace při požáru a odvracení různých škod při nehodách.

Rychlé a efektivní učení

Jedná se doslova a do písmene o školu hrou. Ve virtuální realitě cvičíme různé scénáře, jsme nuceni opakovaně dělat různé činnosti a naučíme se to, ať chceme nebo nechceme. Ve virtuální realitě se prostě nelze něco nenaučit. Kéž by to bylo, když my jsme chodili na vysokou školu.

Lze se školit kdekoliv a kdykoliv

Virtuální brýle si může student vzít domů, může se učit v kanceláři, v meeting roomu, kdekoliv.  Školení není náročné na techniku ani na prostory.

Nejsou potřeba školitelé

Simulátor ve virtuální realitě nás vede sám, říká nám, co máme dělat a vyhodnocuje, zda to děláme dobře nebo špatně. Lidská stránka školitele je zde potřeba tedy úplně minimálně, ušetříme tím personální kapacity.

Nízké náklady

Jakmile se simulátor vyvine, můžeme ho používat nekonečněkrát znova, prakticky bez jakýchkoliv nákladů. Častokrát se tedy simulátor zaplatí už po vyškolení několika jednotek lidí.

Zdroje a životní prostředí

Ačkoliv je virtuální realita samozřejmě na elektřinu, spotřebovává jí méně než televize. Ke školení tedy není potřeba používat náročné stroje ani spotřebovávat materiál. Virtuální realita je tak šetrná životnímu prostředí.

Chcete-li vědět více, prostě nám napište a zeptejte se: ahoj@icebreakers.cz