Které velké firmy využívají virtuální realitu ke školení

BMW

BMW je skvělým příkladem a inovátorem v používání virtuální reality pro trénink zaměstnanců. Lidé jsou školeni virtuálně a mohou tak sdílet zkušenosti a znalosti napříč firmou.

Školí se v různých oborech. V tom, jak efektivně řídit výrobní oddělení, v jednotlivých činnostech, nebo také využívají virtuální realitu k návrhu designu nových vozů.

Zkuste se podívat na jejich web a inspirujte se sami zde.

 

Peugeot

Peugeot klade důraz zejména na bezpečnost, je tedy průkopníkem školení bezpečnosti práce svých zaměstnanců pomocí virtuální reality. Krom toho si vyvíjí své simulátory například pro školení soft skills. Aktuálně využívá virtuální realitu pro školení v 5 státech, a to ve zhruba 60 různých činnostech.

Audi

Audi krom výše uvedeného využívá virtuální realitu také pro logistiku. Vyvinuli si svůj vlastní software pro vývoj simulátoru, tak aby jednotlivé činnosti mohli do simulátoru vložit co nejjednodušeji, a mohli to dělat i lidé, kteří neumí programovat. Jednoduché činnosti, jako např. „sem vlož určitou součástku“, „utáhni šroubek“, nebo „zkontroluj díl“, mohou tak do simulátoru vkládat třeba jejich manažeři.

Audi udává, že se zaměstnanci se ve virtuální realitě školí rádi, protože je to zábava. 

Podívejte se zde.

 

Volkswagen

Společnost Volkswagen posílala své zaměstnance do různých školících center v Německu. Ti tak trávili mnoho času na cestě, což zpomaluje a komplikuje celý proces výuky. Tam, kde je to možné, zavádí virtuální realitu, aby se zaměstnanci mohli školit ihned a šetřili tak čas a náklady vynaložené na cestování.

Video ukázka.

Americká armáda

US army má simulátorů vyvinuto nespočet, a o mnoho z nich se ani nedozvíme. Za zmínku však stojí například nácvik první pomoci v bojových situacích.

KLM

KLM školy virtuálně své piloty ve třech fázích. První z nich je virtuální kokpit a výuka ovládacích prvků letadla. Druhou fází je 360stupňové video různých reálných situací, a v poslední fázi se jedná o technickou údržbu, respektive kontrolu technických části letadla.

Ukázku najdete zde.

Siemens

Siemens se mimo jiné specializuje na turbíny ve větrných elektrárnách. V rámci virtuální reality tak technici trénuji na instalaci turbíny. A to jak se z technického hlediska, tak za různých povětrnostních podmínek. Siemens uvádí, že je to skvělý trénink předtím, než pošlou technika na ostrou montáž.

Inspirujte se zde.

DB Schenker

Společnost využívá virtuální realitu pro výuku řidičů vysokozdvižných vozíků. Učí se nejen ovládat vysokozdvižný vozík, ale také se seznámí s konkrétním skladem, ve kterém pracují. Naučí se tedy orientovat v provozu ještě předtím, než do něj reálně vstoupí, a to zejména z hlediska efektivity a bezpečnosti.

Zde najdete více informací.

Závěr

Virtuální realita má v zahraničí ale i v tuzemsku obrovský potenciál. Je načase přestat se obávat neznámého a pustit se s chutí do toho. Nové obzory se právě otevírají.