Rozhovor s personalistou

Každá generace vyrůstala v nějakém jiném socioekonomickém prostředí. Prostředí je formovalo a vytvořilo unikátní sadu nějakých potřeb, hodnot a charakteristik. Zkrátka, každá generace je jiná.

Tyto znalosti mi přijdou velmi užitečné, protože mě vedou k uvažování o různosti a různorodosti, které jsou pro život a práci velmi užitečné.

My třeba, v naší společnosti, rozvíjíme téma, kterému se říká inkluze a diverzita. Neutrálně a objektivně sledujeme odlišnosti. Je jedno jestli jde o mladé vs staré, ženy vs muži, senioři a junioři atd. U nás pracuje spousta cizinců z různých regionů. Ať jde o nováčky, nebo už tam pracují delší dobu, snažíme se tzv. imunizovat se navzájem před xenofobií, před odsuzováním a nálepkováním, právě tím neutrálním poznáváním a zkoumáním odlišností, které všichni máme. Na jedné straně není možné ty odlišnosti ignorovat, na druhé straně není možné je používat jako klacek na toho druhého. Já jsem lepší. Já mám více moci.

Mě to vede k tomu, že když tu máme komunitu Ukrajinců, tak pro ně budeme dělat den ukrajinské kultury. To není až tak pro Čechy, Češi toho vědí dost, ale jde o ten pocit, že Ukrajinci už nebudou cizáci, kteří jsou jenom levná pracovní síla, ale že je tady bereme jako plnohodnotné členy komunity, která má tři tisíce zaměstnanců. Že si jich vážíme nejenom pro tu práci, ale jako lidí, kteří mají své osobní příběhy, nechali někde něco, 800 km daleko, a jsou tady s námi. Takto já vidím i kontakt s těmi mladými. Ti mě také imunizují před přezíráním, posměšky a nadřazeností. No nevím, jestli z toho vyrostu, je to tvrdá práce, a já doufám, že i technologie nám pomohou přemosťovat ty bariéry, třeba společným prožitkem.

​Vít Heinz, personalista

Rozhovor pro Icebreakers na téma moderní technologie a generace Z

Icebreakers - rozhovor s personalistou