Virtuální realita má zásadní výhody oproti klasickému vzdělávání a školení

Ve virtuální realitě si uživatel vše vyzkouší na „vlastní kůži“. To znamená, že si lépe zapamatuje prožitek a rychleji pochopí problematiku.

Ve VR neexistuje rozptýlení – uživatel si nemůže hrát na mobilu ani koukat z okna. Plně se soustředí na simulaci, nebo trénink a díky tomu se učí rychleji. Ve srovnání s klasickou výukou někdy až 4x rychleji.

VR je bezpečné prostředí. To co si uživatel nemůže vyzkoušet na živo v reálním světě protože je to příliš nebezpečné, si může zkusit zde ve VR. Například: Hasiči – hašení požáru v tunelu, BOZP – řešení reálné krizové situace, atd.

Trénink na drahém stroji není nebezpečný ani pro uživatele, ani pro stroj. Ve VR nezkušený zaměstnanec stroj nepoškodí. A sníží se riziko úrazu. 

Díky simulaci toho co by se mohlo stát, se obecně snižuje riziko úrazů na pracovišti. Uživatel při špatném postupu „zažije“ důsledky svého rozhodnutí. A to jak při školení na stroji, nebo při kurzu BOZP, nebo jiných krizových scénářích simulace.

Ukázky videí z virtuální reality – trénink na brusce pro automotive společnost

Instruktorka

Ovládání

Bezpečnost

Prostředí