7 výhod školení ve VR

7 klíčových a ultimátních výhod u školení ve virtuální realitě

Virtuální realita má mnoho přínosů, které nemusí být na první pohled zřejmé. Proto ty nejdůležitější z nich uvádíme v tomto článku.

Kdy je vhodné využívat trénink ve virtuální realitě?

Kdy je vhodné využívat trénink ve virtuální realitě?

 • Tam kde opakovaně nabíráme zaměstnance a musíme je pravidelně školit,
 • tam kde chceme šetřit náklady, zvyšovat efektivitu a snižovat chybovost,
 • v nebezpečných provozech,
 • kde je výuka velice drahá například u pilotů,
 • kde nelze danou činnost natrénovat v sídle firmy, například při montážích,
 • kde si nesmíme dovolit chyby.

A teď k výhodám.

Stoprocentní soustředěnost

Vzhledem k tomu, že školení probíhá pomocí virtuálních brýlí, není žák rozptylovat okolním světem. Ať chce nebo nechce, musí se soustředit na to, co vidí v brýlích. Nebude ho tedy nic rozptylovat. Tím se také zvyšuje efektivita celé výuky. A nebude si například hrát s mobilem.

Vyzkoušení si chyb, nehod, krizových situací

Je spousta činnosti, kterým je třeba se vyvarovat, a nejdou vyzkoušet, protože je to nebezpečné. Například by se u toho mohl student poranit, způsobit škody. Takovéto situace si vyzkouší v simulátoru a podvědomě si zapamatuje, že je nesmí dělat. Příklad můžete vidět na následujícím videu z našeho simulátoru.

Dalšími příklady může být třeba evakuace při požáru a odvracení různých škod při nehodách.

Rychlé a efektivní učení

Jedná se doslova a do písmene o školu hrou. Ve virtuální realitě cvičíme různé scénáře, jsme nuceni opakovaně dělat různé činnosti a naučíme se to, ať chceme nebo nechceme. Ve virtuální realitě se prostě nelze něco nenaučit. Kéž by to bylo, když my jsme chodili na vysokou školu.

Lze se školit kdekoliv a kdykoliv

Virtuální brýle si může student vzít domů, může se učit v kanceláři, v meeting roomu, kdekoliv.  Školení není náročné na techniku ani na prostory.

Nejsou potřeba školitelé

Simulátor ve virtuální realitě nás vede sám, říká nám, co máme dělat a vyhodnocuje, zda to děláme dobře nebo špatně. Lidská stránka školitele je zde potřeba tedy úplně minimálně, ušetříme tím personální kapacity.

Nízké náklady

Jakmile se simulátor vyvine, můžeme ho používat nekonečněkrát znova, prakticky bez jakýchkoliv nákladů. Častokrát se tedy simulátor zaplatí už po vyškolení několika jednotek lidí.

Zdroje a životní prostředí

Ačkoliv je virtuální realita samozřejmě na elektřinu, spotřebovává jí méně než televize. Ke školení tedy není potřeba používat náročné stroje ani spotřebovávat materiál. Virtuální realita je tak šetrná životnímu prostředí.

Chcete-li vědět více, prostě nám napište a zeptejte se: ahoj@icebreakers.cz

Nejlepší nápady na využití VR v průmyslu

Nejlepší nápady na využití virtuální reality v průmyslu

Výuka a školení

Jedno z nejzajímavějších využití VR v průmyslu je výuka a školení. Zaměstnanec se nemusí učit na zařízení, které je provozu, ale cvičí reálné situace ve virtuálních brýlích. Má to několik přínosů. Nezatěžuje reálný provoz, nemusí se mu věnovat další člověk, a může nacvičit např. nouzové postupy. V podstatě škola hrou. A jsme přesvědčeni, že takto to J.A. Komenský myslel. Tedy ne, že si u učení hrajeme, ale že se hrou – simulací – naučíme reálné situace.

Převedení zařízení do VR (například linky, nebo stroje) probíhá tak, že se buď do virtuální reality celý stroj naprogramuje – „zkopíruje“ přesně tak, jak funguje (složitější varianta), nebo se naprogramují předem dané scénáře (jednodušší varianta).

 

Zhotovení VR simulátoru se dělí na dvě zásadní fáze:

 • vizuální – výroba 3D prostředí a objektů, které budeme využívat,
 • technická – naprogramování toho, co se bude dít, např. chování linky, nebo stroje, a příprava scénářů.

  Čím je zařízení složitější, tím je složitější simulátor. Otázkou tak je, jak tvorbu simulátoru co nejvíce zjednodušit a tím dosáhnout co nejnižších nákladů a to je často náš úkol. Převedení složitého zařízení do virtuální reality znamená ho v podstatě celé naprogramovat v simulaci, vč. fyzikálních zákonů. A to může být mravenčí práce.

  Student je však stejně simulátorem veden k určitým činnostem. Např. „udělej krok A, aby se zahájil proces B“, „pokud jede proces B musíš provádět následující činnosti a hlídat následující hodnoty“. Jsou tedy nacvičovány a opakovány určité postupy, které si student postupně automatizuje. Simulátor ho následně zkouší. Např. „jaké činnosti musíš udělat, aby se zahájil proces B“, nebo „proveď veškeré kroky k tomu, aby se zabránilo chybě“. Činnosti, které mu nejdou, simulátor samozřejmě zaznamená, a dává mu dané úkoly tak dlouho, dokud je student nedělá bez chyb.

  Scénářů – cvičebních postupů – mohou být desítky.

  Mohlo by se zdát, že simulátor z člověka dělá cvičeného robota. Není tomu tak. Osoba v zácviku se naučí tolik scénářů – standartních i krizových – že dokáže předvídat chování stroje i v jiných netrénovaných situacích. Pravděpodobnost, že najde řešení je pak násobně vyšší, než pokud by se v simulátoru neškolil.

  Můžeme si to představit jako výuku jazyka. Pokud se naučím 100 základních frází, budu schopen říci mnohem víc, než je význam těchto 100 frází. Budu schopen kombinovat slova, slovní spojení a mluvnici ze všech naučených frází, a jsem tak schopen sdělit mnohem více, několikátou mocninu naučených frází.

  Školení je možné provádět opakovaně a pravidelně. Např. jako připomenutí nestandartních situací, které nevznikají často, ale mohou způsobit velké škody, třeba zastavení výroby, nebo poškození materiálu.

  Situace je možné do simulátoru v průběhu času přidávat.

  Obrovskou výhodou je, že jakmile je simulátor hotový, jeho provoz již nestojí další náklady. Kdokoliv se může školit v jakékoliv místnosti a zcela samostatně. Výuka práce s bruskou pak může probíhat třeba i doma na home office.

  Základem efektivního vývoje simulátoru (a šetření nákladů), je tedy správně zvolit výukové situace.

  Školení ve VR tak vždy šetří náklady stroje (stroj není k výuce potřeba), personální náklady (není třeba školitele) a čas výuky. Dokážete také vyfiltrovat uchazeče, kteří se na danou pozici nehodí a způsobili by více škody než užitku.

  Jednoduchý tip jak zvládnout odlišnosti na pracovišti

  Rozhovor s personalistou

  Každá generace vyrůstala v nějakém jiném socioekonomickém prostředí. Prostředí je formovalo a vytvořilo unikátní sadu nějakých potřeb, hodnot a charakteristik. Zkrátka, každá generace je jiná.

  Tyto znalosti mi přijdou velmi užitečné, protože mě vedou k uvažování o různosti a různorodosti, které jsou pro život a práci velmi užitečné.

  My třeba, v naší společnosti, rozvíjíme téma, kterému se říká inkluze a diverzita. Neutrálně a objektivně sledujeme odlišnosti. Je jedno jestli jde o mladé vs staré, ženy vs muži, senioři a junioři atd. U nás pracuje spousta cizinců z různých regionů. Ať jde o nováčky, nebo už tam pracují delší dobu, snažíme se tzv. imunizovat se navzájem před xenofobií, před odsuzováním a nálepkováním, právě tím neutrálním poznáváním a zkoumáním odlišností, které všichni máme. Na jedné straně není možné ty odlišnosti ignorovat, na druhé straně není možné je používat jako klacek na toho druhého. Já jsem lepší. Já mám více moci.

  Mě to vede k tomu, že když tu máme komunitu Ukrajinců, tak pro ně budeme dělat den ukrajinské kultury. To není až tak pro Čechy, Češi toho vědí dost, ale jde o ten pocit, že Ukrajinci už nebudou cizáci, kteří jsou jenom levná pracovní síla, ale že je tady bereme jako plnohodnotné členy komunity, která má tři tisíce zaměstnanců. Že si jich vážíme nejenom pro tu práci, ale jako lidí, kteří mají své osobní příběhy, nechali někde něco, 800 km daleko, a jsou tady s námi. Takto já vidím i kontakt s těmi mladými. Ti mě také imunizují před přezíráním, posměšky a nadřazeností. No nevím, jestli z toho vyrostu, je to tvrdá práce, a já doufám, že i technologie nám pomohou přemosťovat ty bariéry, třeba společným prožitkem.

  ​Vít Heinz, personalista

  Rozhovor pro Icebreakers na téma moderní technologie a generace Z

  Icebreakers - rozhovor s personalistou

  Jak nainstalovat aplikaci do brýlí Oculus

  Instalace aplikace do brýlí Oculus mimo oculus store.

  Stažení a instalace aplikace, která se nenachází v Oculus Store není jednoduchá, ale není ani nemožná. Chce to jen trochu trpělivosti.

  Icebreakers_neslyšící

  Abychom mohli aplikaci instalovat, musíme splnit 3 kroky:

   

  • Mít developerský účet v OCULUS.
  • Stáhnout do svého mpbilu aplikaci Oculus. Propojit svůj mobil s brýlemi a aktivovat developerský přístup.
  • Stáhnout si do počítače instalační program VRsideloader, a přes něj nahrát aplikaci.

  Tak jdeme na to:

  1. 1. Developerský účet v Oculus:

  Na stránkách OCULUS DEVELOPERS je potřeba vytvořit registraci přes Facebookový účet.

  Vyplňte požadované údaje, včetně kontaktu a platebních údajů. Aby byl developerský účet skutečně ověřený, bývá často nutné zadat platební kartu. (Ověření se může podařit i bez karty, záleží na aktuálním nastavení).

  1. 2. Aplikace v mobilu:

  Do mobilu si stáhněte aplikaci Oculus. Přes Bluetooth propojte s brýlemi. Brýle musí být zapnuté, aby došlo ke správnému párování.

  V nastavení aplikace je nutné zapnout developerský/ vývojářský mód. Tím, jak se aplikace vyvíjí a aktualizuje a její vzhled se postupem času mění, může se i umístění aktivace developerského módu měnit.

  Aktuálně tuto možnost najdete v:

  Nabídka – Nastavení.

  Pokud nemáte aktivní a ověřený developerský účet v Oculus, pak se v mobilní aplikaci možnost vývojářského profilu nezobrazí.

  Jestliže se vše podařilo tak jak mělo, je na čase přistoupit k dalšímu kroku.

  Aplikace Oculus
  1. 3. Stažení VRsideloader do počítače.

  Na stránce VRsideloader najdete aplikaci ke stažení.

  Následně propojte brýle Oculus se svým počítačem a povolte v brýlích přenos souborů.

  Pak už je to poměrně jednoduché. Otevřete stažený VRsideloader. Zobrazí se vám okno, do kterého přetáhnete apku, kterou chcete mít v Oculus brýlích. VRsideloader aplikaci nainstaluje a po pár vteřinách operaci potvrdí.

   VRsideloader
   1. 4. Kde staženou aplikaci v brýlích najdete?

   Po nasazení brýlí si najděte okno APLIKACE. Je to ikona skládající se z malých čtverečků. Po rozkliknutí se zobrazí přehled aplikací. V rolovacím menu zvolíte NEZNÁMÝ ZDROJ.

   Zde se zobrazí Vaše stažená aplikace.

   Pak už stačí spustit a můžete si užívat virtuální zážitek.

   Rozšířená realita pomáhá neslyšícím

   Jak může AR pomoci? Díky chytrým brýlím.

   Technologie jsou mocný nástroj, a jsou určené lidem pomáhat v různých směrech. Takové chytré brýle nemusí fungovat pouze v průmyslu, nebo obchodě. Mohou pomoci neslyšícím lidem, zapojit se do hovoru.

   Chytré brýle dokáží zpracovávat audio podněty a převést je do textu. Dnešní AI již převádí angličtinu „speech to text“ zcela běžně. Čeština je pro AI o něco komplikovanější, ale i u nás jsou již první vlaštovky, který převod řeči na text testují a zpracovávají.

    

    

   Icebreakers_neslyšící

   V chytrých brýlích se pak jednoduše neslyšícímu uživateli zobrazí mluvený text přímo na displeji brýlí. Nemusí nahlížet do mobilu, nebo tabletu, kteréžto technologie již speech to text zpracovávat umí. Může plynule reagovat na přijaté informace a přitom se dívat na partnera. Text vidí přímo v zorném poli.

   Chytré brýle mohou pomoci studentům ve školách, kterým handicap velmi ztěžuje vzdělávání. Porozumění mluveného výkladu by pomohlo v rychlejším pochopení a vstřebání učiva.

   Chytré brýle mohou také varovat neslyšícího před nebezpečím. Hlasité tóny jako je klakson, siréna nebo křik, zaznamenají a upozorní uživatele na nebezpečí.

   Bohužel žádný z výrobců se ještě nepustil do masové výroby, a pravděpodobně zásadním problémem může být doposud dost vysoká cena.

   Smart glasses

   Průmysl 4.0

   Průmysl 4.0 a technologie jako virtuální a rozšířená realita

   Průmysl 4.0, nebo-li Čtvrtá průmyslová revoluce, označuje zavádění digitalizace, robotizace a automatizace do výrobních a jiných průmyslových podniků.

   Ale začněme postupně.

   První průmyslová revoluce začala někdy v 18. století. Tehdejší, tradičně zemědělská společnost, se odklonila od práce na poli k mechanizovanému zemědělství, výrobě, těžbě a dopravě. Začalo docházet k přesunu od ruční výroby (manufaktuře) k velkovýrobě za pomoci strojů. Hlavním zdrojem energie bylo uhlí a pára.

   Díky této průmyslové revoluci se zvýšila životní úroveň většiny obyvatelstva. Došlo k nebývalému růstu populace.

   Icebreakers_průmyslová revoluce

   Druhá průmyslová revoluce se datuje k roku 1870, kdy došlo k elektrifikaci, začaly vznikat montážní linky a byly zavedeny nové způsoby komunikace.

   Icebreakers_druhá průmyslová revoluce

   V polovině 20. století již nastupuje Třetí průmyslová revoluce. Ta je úzce spjata s vývojem počítačů, automatizací a následně, samozřejmě, rozkvětem internetu.

   Icebreakers_třetí průmyslová revoluce

   A nyní nastává období Čtvrté průmyslové revoluce. Kybernetizace, digitalizace, automatizace. Vstup virtuální a rozšířené reality.

   Icebreakers_čtvrtá průmyslová revoluce

   Všechna období průmyslové revoluce, přinesla jednoznačnou ekonomickou prosperitu, zjednodušení, zrychlení a zefektivnění práce, ale také závod podniků v efektivitě, neboť kdo byl schopen při stejných kapacitách vyrábět více, měl konkurenční výhodu, vyšší zisky a nižší náklady. To stejné se očekává i od Průmyslu 4.0.

    

   Co tedy Průmysl 4.0 přináší?

   Zavádění umělé inteligence (UI) do procesů. Ať už oblasti plánování, výroby, logistiky nebo zákaznické péče. Zavádění inovací, mobilních a jiných aplikací k monitoringu nebo ovládání strojů a přístrojů. Internet věcí – propojení a integrace jednotlivých strojů a přístrojů ke zlepšení komunikace a workflow.

   Senzorické rozšíření strojů a přístrojů k manažerskému dohledu a efektivnímu plánování vytíženosti technologií. Senzory budou schopny snímat veškeré potřebné údaje a digitalizovat je, pro dokonalý přehled manažera, případně jako podklad pro UI k plánování výroby.

   Zavedení virtuální reality ke školení zaměstnanců, k tréninku krizových situací, snížení škod na majetku a zdraví zaměstnanců. 

   Virtuální realita, co by pomůcka pro obchod a marketing.

   Zavedení rozšířené reality ke spolupráci v rámci celého světa, k instruktáži a řízení zaměstnanců při odborných činnostech, bez nutnosti nahlížení do papírového manuálu. Nebo online manažerské kontrole za pomoci senzorických rozšíření strojů.

   Rozšířená realita pro obchod a marketing.

   Ivebreakers_vzdělávání ve VR

   Již není otázkou, zda firmy a podniky překročí práh a vstoupí do Industry 4.0., ale kdy tak udělají. Pokud si chtějí udržet konkurenceschopnost, přitahovat zaměstnance a být atraktivní pro obchodní partnery, a pojistit si ziskovost svého byznysu, pak je tento krok do budoucnosti nezbytný.

    

   Domluvte si s námi schůzku, a probereme možnosti, jaké vám můžeme nabídnout.

   Kontaktujte nás: ahoj@icebreakers.cz