Průmysl 4.0 a technologie jako virtuální a rozšířená realita

Průmysl 4.0, nebo-li Čtvrtá průmyslová revoluce, označuje zavádění digitalizace, robotizace a automatizace do výrobních a jiných průmyslových podniků.

Ale začněme postupně.

První průmyslová revoluce začala někdy v 18. století. Tehdejší, tradičně zemědělská společnost, se odklonila od práce na poli k mechanizovanému zemědělství, výrobě, těžbě a dopravě. Začalo docházet k přesunu od ruční výroby (manufaktuře) k velkovýrobě za pomoci strojů. Hlavním zdrojem energie bylo uhlí a pára.

Díky této průmyslové revoluci se zvýšila životní úroveň většiny obyvatelstva. Došlo k nebývalému růstu populace.

Icebreakers_průmyslová revoluce

Druhá průmyslová revoluce se datuje k roku 1870, kdy došlo k elektrifikaci, začaly vznikat montážní linky a byly zavedeny nové způsoby komunikace.

Icebreakers_druhá průmyslová revoluce

V polovině 20. století již nastupuje Třetí průmyslová revoluce. Ta je úzce spjata s vývojem počítačů, automatizací a následně, samozřejmě, rozkvětem internetu.

Icebreakers_třetí průmyslová revoluce

A nyní nastává období Čtvrté průmyslové revoluce. Kybernetizace, digitalizace, automatizace. Vstup virtuální a rozšířené reality.

Icebreakers_čtvrtá průmyslová revoluce

Všechna období průmyslové revoluce, přinesla jednoznačnou ekonomickou prosperitu, zjednodušení, zrychlení a zefektivnění práce, ale také závod podniků v efektivitě, neboť kdo byl schopen při stejných kapacitách vyrábět více, měl konkurenční výhodu, vyšší zisky a nižší náklady. To stejné se očekává i od Průmyslu 4.0.

 

Co tedy Průmysl 4.0 přináší?

Zavádění umělé inteligence (UI) do procesů. Ať už oblasti plánování, výroby, logistiky nebo zákaznické péče. Zavádění inovací, mobilních a jiných aplikací k monitoringu nebo ovládání strojů a přístrojů. Internet věcí – propojení a integrace jednotlivých strojů a přístrojů ke zlepšení komunikace a workflow.

Senzorické rozšíření strojů a přístrojů k manažerskému dohledu a efektivnímu plánování vytíženosti technologií. Senzory budou schopny snímat veškeré potřebné údaje a digitalizovat je, pro dokonalý přehled manažera, případně jako podklad pro UI k plánování výroby.

Zavedení virtuální reality ke školení zaměstnanců, k tréninku krizových situací, snížení škod na majetku a zdraví zaměstnanců. 

Virtuální realita, co by pomůcka pro obchod a marketing.

Zavedení rozšířené reality ke spolupráci v rámci celého světa, k instruktáži a řízení zaměstnanců při odborných činnostech, bez nutnosti nahlížení do papírového manuálu. Nebo online manažerské kontrole za pomoci senzorických rozšíření strojů.

Rozšířená realita pro obchod a marketing.

Ivebreakers_vzdělávání ve VR

Již není otázkou, zda firmy a podniky překročí práh a vstoupí do Industry 4.0., ale kdy tak udělají. Pokud si chtějí udržet konkurenceschopnost, přitahovat zaměstnance a být atraktivní pro obchodní partnery, a pojistit si ziskovost svého byznysu, pak je tento krok do budoucnosti nezbytný.

 

Domluvte si s námi schůzku, a probereme možnosti, jaké vám můžeme nabídnout.

Kontaktujte nás: ahoj@icebreakers.cz