7 výhod školení ve VR

7 klíčových a ultimátních výhod u školení ve virtuální realitě

Virtuální realita má mnoho přínosů, které nemusí být na první pohled zřejmé. Proto ty nejdůležitější z nich uvádíme v tomto článku.

Kdy je vhodné využívat trénink ve virtuální realitě?

Kdy je vhodné využívat trénink ve virtuální realitě?

 • Tam kde opakovaně nabíráme zaměstnance a musíme je pravidelně školit,
 • tam kde chceme šetřit náklady, zvyšovat efektivitu a snižovat chybovost,
 • v nebezpečných provozech,
 • kde je výuka velice drahá například u pilotů,
 • kde nelze danou činnost natrénovat v sídle firmy, například při montážích,
 • kde si nesmíme dovolit chyby.

A teď k výhodám.

Stoprocentní soustředěnost

Vzhledem k tomu, že školení probíhá pomocí virtuálních brýlí, není žák rozptylovat okolním světem. Ať chce nebo nechce, musí se soustředit na to, co vidí v brýlích. Nebude ho tedy nic rozptylovat. Tím se také zvyšuje efektivita celé výuky. A nebude si například hrát s mobilem.

Vyzkoušení si chyb, nehod, krizových situací

Je spousta činnosti, kterým je třeba se vyvarovat, a nejdou vyzkoušet, protože je to nebezpečné. Například by se u toho mohl student poranit, způsobit škody. Takovéto situace si vyzkouší v simulátoru a podvědomě si zapamatuje, že je nesmí dělat. Příklad můžete vidět na následujícím videu z našeho simulátoru.

Dalšími příklady může být třeba evakuace při požáru a odvracení různých škod při nehodách.

Rychlé a efektivní učení

Jedná se doslova a do písmene o školu hrou. Ve virtuální realitě cvičíme různé scénáře, jsme nuceni opakovaně dělat různé činnosti a naučíme se to, ať chceme nebo nechceme. Ve virtuální realitě se prostě nelze něco nenaučit. Kéž by to bylo, když my jsme chodili na vysokou školu.

Lze se školit kdekoliv a kdykoliv

Virtuální brýle si může student vzít domů, může se učit v kanceláři, v meeting roomu, kdekoliv.  Školení není náročné na techniku ani na prostory.

Nejsou potřeba školitelé

Simulátor ve virtuální realitě nás vede sám, říká nám, co máme dělat a vyhodnocuje, zda to děláme dobře nebo špatně. Lidská stránka školitele je zde potřeba tedy úplně minimálně, ušetříme tím personální kapacity.

Nízké náklady

Jakmile se simulátor vyvine, můžeme ho používat nekonečněkrát znova, prakticky bez jakýchkoliv nákladů. Častokrát se tedy simulátor zaplatí už po vyškolení několika jednotek lidí.

Zdroje a životní prostředí

Ačkoliv je virtuální realita samozřejmě na elektřinu, spotřebovává jí méně než televize. Ke školení tedy není potřeba používat náročné stroje ani spotřebovávat materiál. Virtuální realita je tak šetrná životnímu prostředí.

Chcete-li vědět více, prostě nám napište a zeptejte se: ahoj@icebreakers.cz

Nejlepší nápady na využití VR v průmyslu

Nejlepší nápady na využití virtuální reality v průmyslu

Výuka a školení

Jedno z nejzajímavějších využití VR v průmyslu je výuka a školení. Zaměstnanec se nemusí učit na zařízení, které je provozu, ale cvičí reálné situace ve virtuálních brýlích. Má to několik přínosů. Nezatěžuje reálný provoz, nemusí se mu věnovat další člověk, a může nacvičit např. nouzové postupy. V podstatě škola hrou. A jsme přesvědčeni, že takto to J.A. Komenský myslel. Tedy ne, že si u učení hrajeme, ale že se hrou – simulací – naučíme reálné situace.

Převedení zařízení do VR (například linky, nebo stroje) probíhá tak, že se buď do virtuální reality celý stroj naprogramuje – „zkopíruje“ přesně tak, jak funguje (složitější varianta), nebo se naprogramují předem dané scénáře (jednodušší varianta).

 

Zhotovení VR simulátoru se dělí na dvě zásadní fáze:

 • vizuální – výroba 3D prostředí a objektů, které budeme využívat,
 • technická – naprogramování toho, co se bude dít, např. chování linky, nebo stroje, a příprava scénářů.

  Čím je zařízení složitější, tím je složitější simulátor. Otázkou tak je, jak tvorbu simulátoru co nejvíce zjednodušit a tím dosáhnout co nejnižších nákladů a to je často náš úkol. Převedení složitého zařízení do virtuální reality znamená ho v podstatě celé naprogramovat v simulaci, vč. fyzikálních zákonů. A to může být mravenčí práce.

  Student je však stejně simulátorem veden k určitým činnostem. Např. „udělej krok A, aby se zahájil proces B“, „pokud jede proces B musíš provádět následující činnosti a hlídat následující hodnoty“. Jsou tedy nacvičovány a opakovány určité postupy, které si student postupně automatizuje. Simulátor ho následně zkouší. Např. „jaké činnosti musíš udělat, aby se zahájil proces B“, nebo „proveď veškeré kroky k tomu, aby se zabránilo chybě“. Činnosti, které mu nejdou, simulátor samozřejmě zaznamená, a dává mu dané úkoly tak dlouho, dokud je student nedělá bez chyb.

  Scénářů – cvičebních postupů – mohou být desítky.

  Mohlo by se zdát, že simulátor z člověka dělá cvičeného robota. Není tomu tak. Osoba v zácviku se naučí tolik scénářů – standartních i krizových – že dokáže předvídat chování stroje i v jiných netrénovaných situacích. Pravděpodobnost, že najde řešení je pak násobně vyšší, než pokud by se v simulátoru neškolil.

  Můžeme si to představit jako výuku jazyka. Pokud se naučím 100 základních frází, budu schopen říci mnohem víc, než je význam těchto 100 frází. Budu schopen kombinovat slova, slovní spojení a mluvnici ze všech naučených frází, a jsem tak schopen sdělit mnohem více, několikátou mocninu naučených frází.

  Školení je možné provádět opakovaně a pravidelně. Např. jako připomenutí nestandartních situací, které nevznikají často, ale mohou způsobit velké škody, třeba zastavení výroby, nebo poškození materiálu.

  Situace je možné do simulátoru v průběhu času přidávat.

  Obrovskou výhodou je, že jakmile je simulátor hotový, jeho provoz již nestojí další náklady. Kdokoliv se může školit v jakékoliv místnosti a zcela samostatně. Výuka práce s bruskou pak může probíhat třeba i doma na home office.

  Základem efektivního vývoje simulátoru (a šetření nákladů), je tedy správně zvolit výukové situace.

  Školení ve VR tak vždy šetří náklady stroje (stroj není k výuce potřeba), personální náklady (není třeba školitele) a čas výuky. Dokážete také vyfiltrovat uchazeče, kteří se na danou pozici nehodí a způsobili by více škody než užitku.

  Jednoduchý tip jak zvládnout odlišnosti na pracovišti

  Rozhovor s personalistou

  Každá generace vyrůstala v nějakém jiném socioekonomickém prostředí. Prostředí je formovalo a vytvořilo unikátní sadu nějakých potřeb, hodnot a charakteristik. Zkrátka, každá generace je jiná.

  Tyto znalosti mi přijdou velmi užitečné, protože mě vedou k uvažování o různosti a různorodosti, které jsou pro život a práci velmi užitečné.

  My třeba, v naší společnosti, rozvíjíme téma, kterému se říká inkluze a diverzita. Neutrálně a objektivně sledujeme odlišnosti. Je jedno jestli jde o mladé vs staré, ženy vs muži, senioři a junioři atd. U nás pracuje spousta cizinců z různých regionů. Ať jde o nováčky, nebo už tam pracují delší dobu, snažíme se tzv. imunizovat se navzájem před xenofobií, před odsuzováním a nálepkováním, právě tím neutrálním poznáváním a zkoumáním odlišností, které všichni máme. Na jedné straně není možné ty odlišnosti ignorovat, na druhé straně není možné je používat jako klacek na toho druhého. Já jsem lepší. Já mám více moci.

  Mě to vede k tomu, že když tu máme komunitu Ukrajinců, tak pro ně budeme dělat den ukrajinské kultury. To není až tak pro Čechy, Češi toho vědí dost, ale jde o ten pocit, že Ukrajinci už nebudou cizáci, kteří jsou jenom levná pracovní síla, ale že je tady bereme jako plnohodnotné členy komunity, která má tři tisíce zaměstnanců. Že si jich vážíme nejenom pro tu práci, ale jako lidí, kteří mají své osobní příběhy, nechali někde něco, 800 km daleko, a jsou tady s námi. Takto já vidím i kontakt s těmi mladými. Ti mě také imunizují před přezíráním, posměšky a nadřazeností. No nevím, jestli z toho vyrostu, je to tvrdá práce, a já doufám, že i technologie nám pomohou přemosťovat ty bariéry, třeba společným prožitkem.

  ​Vít Heinz, personalista

  Rozhovor pro Icebreakers na téma moderní technologie a generace Z

  Icebreakers - rozhovor s personalistou

  Jak nainstalovat aplikaci do brýlí Oculus

  Instalace aplikace do brýlí Oculus mimo oculus store.

  Stažení a instalace aplikace, která se nenachází v Oculus Store není jednoduchá, ale není ani nemožná. Chce to jen trochu trpělivosti.

  Icebreakers_neslyšící

  Abychom mohli aplikaci instalovat, musíme splnit 3 kroky:

   

  • Mít developerský účet v OCULUS.
  • Stáhnout do svého mpbilu aplikaci Oculus. Propojit svůj mobil s brýlemi a aktivovat developerský přístup.
  • Stáhnout si do počítače instalační program VRsideloader, a přes něj nahrát aplikaci.

  Tak jdeme na to:

  1. 1. Developerský účet v Oculus:

  Na stránkách OCULUS DEVELOPERS je potřeba vytvořit registraci přes Facebookový účet.

  Vyplňte požadované údaje, včetně kontaktu a platebních údajů. Aby byl developerský účet skutečně ověřený, bývá často nutné zadat platební kartu. (Ověření se může podařit i bez karty, záleží na aktuálním nastavení).

  1. 2. Aplikace v mobilu:

  Do mobilu si stáhněte aplikaci Oculus. Přes Bluetooth propojte s brýlemi. Brýle musí být zapnuté, aby došlo ke správnému párování.

  V nastavení aplikace je nutné zapnout developerský/ vývojářský mód. Tím, jak se aplikace vyvíjí a aktualizuje a její vzhled se postupem času mění, může se i umístění aktivace developerského módu měnit.

  Aktuálně tuto možnost najdete v:

  Nabídka – Nastavení.

  Pokud nemáte aktivní a ověřený developerský účet v Oculus, pak se v mobilní aplikaci možnost vývojářského profilu nezobrazí.

  Jestliže se vše podařilo tak jak mělo, je na čase přistoupit k dalšímu kroku.

  Aplikace Oculus
  1. 3. Stažení VRsideloader do počítače.

  Na stránce VRsideloader najdete aplikaci ke stažení.

  Následně propojte brýle Oculus se svým počítačem a povolte v brýlích přenos souborů.

  Pak už je to poměrně jednoduché. Otevřete stažený VRsideloader. Zobrazí se vám okno, do kterého přetáhnete apku, kterou chcete mít v Oculus brýlích. VRsideloader aplikaci nainstaluje a po pár vteřinách operaci potvrdí.

   VRsideloader
   1. 4. Kde staženou aplikaci v brýlích najdete?

   Po nasazení brýlí si najděte okno APLIKACE. Je to ikona skládající se z malých čtverečků. Po rozkliknutí se zobrazí přehled aplikací. V rolovacím menu zvolíte NEZNÁMÝ ZDROJ.

   Zde se zobrazí Vaše stažená aplikace.

   Pak už stačí spustit a můžete si užívat virtuální zážitek.

   Augmented reality helps the deaf and hard hearing people

   How can AR help? Thanks to smart glasses.

   Technology is a powerful tool, and is designed to help people in different ways. Such smart glasses may not only work in industry or commerce. They can help deaf people to engage in conversation.

   Smart glasses can process audio stimuli and convert them into text. Today's AI already translates English "speech to text" quite commonly. Czech is a bit more complicated for AI, but we also have the first attempts to test and process speech-to-text translation.

    

    

   Icebreakers_neslyšící

   In smart glasses, the deaf user will simply see spoken text directly on the display of the glasses. They don't have to look into a mobile phone or tablet, which technology can already process speech to text. He can respond smoothly to the information received while looking at his partner. He sees the text directly in the field of view.

   Smart glasses can help students in schools whose disabilities make education very difficult. Understanding the spoken interpretation would help to understand and absorb the learning more quickly.

   Smart glasses can also warn the deaf of danger. Loud tones such as a horn, siren or shout will alert and warn the user of the danger.

   Unfortunately, none of the producers has yet started mass production, and probably the rather high price for the costumer may be a major problem so far.

   Smart glasses

   Industry 4.0

   Industry 4.0 and technology as virtual and augmented reality

   Industry 4.0, or the Fourth Industrial Revolution, refers to the introduction of digitization, robotics and automation in manufacturing and other industrial enterprises.

   But let's start from the beginning.

   The first industrial revolution began sometime in the 18th century. The then, traditionally agricultural society, shifted from field work to mechanized agriculture, manufacturing, mining and transportation. There was a shift from manual production to large-scale production with the help of machines. The main source of energy was coal and steam.

   Thanks to this industrial revolution, the living standards of the majority of the population have risen. There has been unprecedented population growth.

   Icebreakers_průmyslová revoluce

   The second industrial revolution dates back to 1870, when electrification took place, assembly lines began to emerge and new methods of communication were introduced.

   Icebreakers_druhá průmyslová revoluce

   In the middle of the 20th century The third industrial revolution starts. It is closely connected with the development of computers, automation and subsequently, of course, the flourishing of the Internet.

   Icebreakers_třetí průmyslová revoluce

   And now is the time of the Fourth Industrial Revolution.Cybernetization, digitization, automation. Entry of virtual and augmented reality.

   Icebreakers_čtvrtá průmyslová revoluce

   All periods of the Industrial Revolution brought clear economic prosperity, simplification, acceleration and streamlining of work. But also a competition in a plant efficiency, because whoever was able to produce more at the same capacity had a competitive advantage, higher profits and lower costs. The same is expected from Industry 4.0.

    

   So what does Industry 4.0 bring?

   Deployment of of artificial intelligence (AI) into processes. Whether in the areas of planning, production, logistics or customer care. Deployment of innovation,mobile and other apps to monitor or control machines and devices. Internet of things - interconnection and integration of individual machines and devices to improve communication and workflow.

   Sensoric expansion of machines and devices for managerial supervision and effective technology utilization planning. The sensors will be able to read all the necessary data and digitize it, for a perfect overview of the manager, or as a basis for AI for production planning.

   Introduction virtual reality to train employees, to train crisis situations, to reduce damage to property and the health of employees. 

   Virtual reality,as a tool for business and marketing.

   Introduction augmented reality to cooperate worldwide, to instruct and manage employees in professional activities, without the need to look at the paper manual. Or online managerial control with the help of sensory machine extensions.

   Augmented reality for business and marketing.

   Ivebreakers_vzdělávání ve VR

   It is no longer a question whether companies and enterprises will cross the threshold and enter Industry 4.0., but when they do it. If they want to stay competitive, attract employees, be attractive to business partners, and secure the profitability of their business, then this step is necessary for the future.

    

   Make an appointment with us and we will discuss the options we can offer you.

   Contact us ahoj@icebreakers.cz