OSH in virtual reality

Virtuální realita se dá využít k mnoha typům školení. Mezi oblíbené patří bezpečnost a BOZP

  • Uživatel na „vlastní kůži“ zakusí co se může stát.
  • Pracuje v naprosto bezpečeném prostředí bez rizika skutečného úrazu.
  • Nehrozí, že by poškodil stroj.
  • Nebezpečnou situaci si výrazně lépe zapamatuje, než při školení tradičním způsobem.
  • Vyškolí se až 4x rychleji v porovnání s klasickým způsobem školení.
  • Zapamatuje si výrazně více, než při klasickém způsobu školení.

Virtual reality is revolutionizing business and industrial education

Podívejte se na úspěchy společností Walmart, Verizon, Porsche, BP, Henkel, FedEx

Osobní školení je základní součástí každé organizace, protože pokrok společnosti závisí na tom, čeho mohou zaměstnanci dosáhnout individuálně. Přestože je vzdělávání ve třídě obecně přijímanou metodou, existují specifická zaměstnání, která s sebou nesou vysoký stupeň rizika a vyžadují značnou odbornost. Existují různé typy školicích řešení VR: plně pohlcující, polopohlcující a nepohlcující. Nás zajímá primárně plně pohlcující virtuální realita. Ta funguje simulací skutečných životních situací a vytváří pro uživatele senzorický zážitek zapojením všech prvků, jako je zvuk, zrak a pohyb.

Plně pohlcující řešení VR poskytují podnikům nespočet možností, jak využít technologii VR ve svůj prospěch. Plně pohlcující řešení VR školení vytvářejí pro zaměstnance zážitky, které jim umožňují plně se ponořit do vzdělávacího prostředí a učit se vlastním tempem. Možnost praktického učení skutečných činností, zvyšuje produktivitu zaměstnanců a tím i ziskovost firmy.

Jak využívají virtuální realitu společnosti ve světě?

W A L M A R T

Walmart školí spolupracovníky praktickým školením ve VR s cílem zlepšit znalosti zaměstnanců o nových procesech a technologiích. Walmart používá náhlavní soupravy VR k proškolení spolupracovníků v obchodech, k řešení mezilidských konfliktů a zvládnutí pracovních špiček v prodejnách. Maloobchodní gigant vyškolil více než 1,4 milionu spolupracovníků prodejen ve VR. Společnost Walmart zkracuje dobu školení zaměstnanců z 8 hodin na 15 minut pomocí virtuální reality. Využívá VR ke školení dodržování předpisů, školení měkkých dovedností a školení na novém vybavení, jako jsou kiosky a POS stroje.

V E R I Z O N

Společnost pomocí VR školila a připravovala své zaměstnance na rizikové situace, jako jsou osobní krádeže a útoky. V případě loupeže je nutné, aby pracovníci prodejny rozumně reagovali, aniž by riskovali své životy. Společnost používala VR k simulaci scénářů a školila zaměstnance, aby takové situace měli pod kontrolou. Po školeních bylo zjištěno, že zhruba 97% zaměstnanců je dostatečně sebevědomých, aby se s takovými situacemi v budoucnu poradilo.

P O R S CH E

Společnost Porsche realizovala školení ve VR, které mělo zaměstnancům osvětlit fungování elektrických vozidel. Zaměstnanci se mohli seznámit s elektrickými součástmi pomocí interaktivních kvízů. Tréninkový modul byl navržen tak, aby byl snadno dostupný pro všechny zaměstnance.

B P

BP je ropná společnost v Anglii, která využívá virtuální realitu ke školení bezpečnosti práce a využití nouzových východů. Toto je nedílnou součástí školení BOZP, protože i drobné chyby mohou mít drastické důsledky a vést k smrtelným nehodám.

H E N K E L

Používání VR společnosti Henkel se zaměřuje především na školení zaměstnanců v rozpoznávání zdravotních a bezpečnostních rizik na pracovišti. Zaměstnanci jsou povinni přesně určit všechny rizikové oblasti zobrazené ve virtuálním prostředí. Po dokončení každé úrovně se obtížnost úkolů zvyšuje.

F E D  E X

Zkušenosti společnosti FedEx se školením VR byly působivé. Technologie VR využili ke zvýšení efektivity práce a naučili zaměstnance bezpečné a účinné metody, manipulace se zásilkami.

V Ý H O D Y  Š K O L E N Í  V E  V R

Rychlé a účinné školení bez kompromisů je výsledkem používání technologií založených na virtuální realitě. Pomáhá také posílit sebevědomí a dovednosti zaměstnanců, mají jasnou představu o své roli. Další velkou výhodou je skutečnost, že školení VR je z dlouhodobého hlediska nákladově efektivní. Pohlcující školení ve VR snižuje riziko poškození strojů a přístrojů, neomezuje vytížení strojů, zvyšuje bezpečnost na pracovišti, snižuje pracovní úrazy.

 

P Ř E K Á Ž K Y  P Ř I  Š K O L E N Í  V E  V R

Přestože VR slouží jako skvělý nástroj ve většině aspektů školení, je třeba vyřešit několik výzev. Mezi ně patří nepohodlí při používání náhlavní soupravy, náklady na počáteční implementaci a navyknutí si na využívání nových moderních technologií, které mohou být pro některé nezvyklé.

 

Čerpáno z: https://www.thevrara.com/

Sacramento Police and VR training

Policie v Sacrametu používá virtuální realitu k tréninku policistů

Sacramento pomocí tréninku ve virtuální realitě zlepšilo policejní práci. Čelilo zaujatosti, podjatosti a rasismu. Technologie se zaměřila na techniky deeskalace situací, kritické rozhodování a trénink zásahů.

Policie v Sacramentu čelí mnoha problémům s rasismem. Šéf policie Daniel Hahn pro CNN řekl: “Lidé jsou proti financování policie, kvůli rasistické historii. A nezbývá nám než přiznat, že je to pravda. Ale já věřím, že to umíme líp, a že můžeme odvádět dobrou policejní práci a vytvářet lepší místo na světě.”

Díky tréninku ve virtuálním světě se policisté učí adekvátně reagovat, učí se kritickému myšlení a zvládání nestandardních situací. Simulace se programují dle reálných životních situací, aby navodili maximálně realistický pocit. Jsou vysoce stresující a testují veškeré reakce policistů.

Policisté používají VR brýle a senzory na rukou, které monitorují použití zbraní, sledují jak situaci zvládají a jak reagují. Trénink ve VR by měl zlepšit přístup a výkony policie obecně.

Zdroj: The Grio

VR glasses

VR glasses

Jak již možná víte, brýle na virtuální realitu, zprostředkovávají vjem celého prostoru. Ať už smyšleného, nebo existujícího. Zcela smyšlený “svět” se může vytvářet technologicky jinak, než svět reálný. K zobrazení skutečného prostředí může sloužit například i 360° video.

Stejně jako se liší technologie VR, liší se i typy brýlí na VR.

BRÝLE PRO VR K MOBILU (handheld):

Tento typ slouží k uchycení mobilního telefonu a jeho udržení ve správné pozici tak, aby odpovídalo zornému poli uživatele. Vstupní investice je poměrně nízká, záleží co od takových brýlí očekáváte. Ty nejednodušší fungují pouze jako držáky na mobil a pohybují se v cenové kategorii od cca 300,-Kč. Modely se zkládají z dvojice čoček, které zajišťují větší zorný úhel a schopnost uživatele zaostřit zrak na displej telefonu. Každá polovina displeje promítá pro jedno oko. Některé modely telefonů obsahují i akcelerometry a magnetometry pro lepší prostorovou orientaci a detekci pohybu hlavy. Příklady značek: Aligator VR BOX2, ColorCross 012C, ColorCross VR a další.

SAMOSTATNÉ VR brýle (Oculus):

Funguje zcela samostatně. Nepotřebujete ani počítač, ani mobil, ani herní konzoli. Obsahuje software k přehrávání videí a virtuální reality včetně baterie a reproduktorů. Pracovní doba může být kolem 3 hodin a více. Ceny se pohybují od cca 8 000,-Kč. Příklady značek: Oculus Quest, Oculus Rift.

BRÝLE PRO VR K POČÍTAČI

Výkonné počítače nabízejí stále širší a lepší využití i pro VR. Je ovšem nutný velmi ryhclý procesor a kvalitní grafická karta v PC. Uživatel prožívá maximální vizuální, psychický i fyzický zážitek. Funguje skvěle jako simulátor. PC zajišťuje dokonalou kalibraci a přenos. Ceny se pohybují od cca 9 000,-Kč výš.

BRÝLE PRO DRONY

Ukáže vám pohled z výšky, tak jak jste jej ještě nezažili. VR brýle jsou určeny vždy pro konkrétni značku nebo typ dronu. Zažijete let doslova na vlastní kůži. Mezi nejznámnější a nejkvalitnější značky patří drony a brýle DJI. Ceny se pohybují od cca 17 000,-Kč.

VIZOR:

Tato zařízení slouží zejména ke sledování 360° videa (nebo i klasického videa). Jejich účel bývá obvykle hlavně rekreační, případně cestopisný nebo poznávací. Vizory nemají prostor pro připevnění mobilu, s mobilem se propojují pomocí kabelu nebo bluetooth. Jejich výhodou je skladnost a nižší váha.

Většinu brýlí si můžete zakoupit přímo sami na tradičních e-shopech jako je Alza nebo Datart.